Bedrijfsgegevens

KvK nr.:                            20120894

Omzetbelastingnummer:  NL8146.99.601.B01

Loonheffingennummer:    814699601L01

Cordares ledennummer:  66-559251-3

ABN AMRO:                      NL07ABNA0532031466