Geschiedenis

Het SPTM is opgericht in 1991. Het was een initiatief van Brabantse en Zeeuwse timmer- en meubelbedrijven. De gedachte om juist in moeilijke tijden hard te werken aan goed opgeleide mensen heeft zijn vruchten af geworpen. Sinds de oprichting is er sprake van een overtuigende en wilskrachtige groei. De drang om beter te willen worden heeft zich vertaald in een professionele organisatie, een goed geoutilleerde locatie en een trouwe achterban. Naast het praktisch opleiden van (jong-)volwassenen in de timmerindustrie, is er voor het theoretische gedeelte van de opleiding een samenwerking gelegd met het Markiezaat College en de Stichting Hout&Meubel (SH&M), het landelijk kennisinstituut van de timmer- en meubelindustrie. Ook in de toekomst zal alles in het werk worden gesteld om te bouwen aan hoogwaardig onderwijs. De sector en haar klanten verdienen een professioneel plan van aanpak. Voor nu, maar zeker ook voor later.