Voorwaarden & Tarieven

Een samenwerking tussen uw bedrijf en het SPTM biedt voordelen voor beide partijen. Hieronder vindt u de bijbehorende voorwaarden en tarieven.

Namens bestuur en directie delen wij u mede genoodzaakt te zijn de CAO verhoging van 1% per 1 maart 2012 door te berekenen in onze uitleentarieven. Sinds maart 2009 zijn de CAO loonsverhogingen niet meer doorberekend in de tarieven, echter is het nu financieel noodzakelijk om dit wel te doen.

Algemene voorwaarden SPTM

Neem hierover contact op met de heer A. van Eekelen (t:0164-213555 of 06-29010006)